T57: Ни разу не имба

02.06.2014 13:49 Обзоры

Мнение по поводу T57 Heavy от murazor